اصطلاحات پالایشگاهی

اصطلاحات پالایشگاهی

5/5 - (2 امتیاز)

اصطلاحات پالایشگاهی

بالای زمین ، روکار

Above Ground

انباشتگر

Accumulator

گاز اسیدی

Acid Gas (CO2+H2S)

دغال فعال شده

Activated Carbon

جذب کننده ( رطوبت گاز )

Adsorber

دمنده هوا

Air Blower

کانال هوا

Air Duct

دریافت کننده ( مخزن ) هوا

Air Receiver

قلیاییت ( خصلت قلیایی )

Alkalinity

محلول آمین

Amine Solution

ضد خوردگی

Anti Corrosion

ضد کف

Anti Foam

ضدرسوب

Anti Scale

انجمن نفت آمریکا

API (American Petroleum Institute)

اصطلاحا : اختلاف دمای آب خروجی از برج خنک کننده با دمای حباب تر محیط

Approach

ناحیه

Area

براساس کربنات کلسیم

as CaCO3

انجمن مهندسین مکانیک آمریکا

ASME(American Society of Mechanical Engineerings)

موج گیر ، سپر

Baffle

شیر توپی

Ball Valve

لوله های متراکم و کنارهم ( در بویلر )

Bank Tube

محدوده عملیاتی

Battery Limit

بشکه

Bbl (barrel) = 159 litre

آب خوراک بویلر

BFW (Boiler Feed Water )

میکروب کش

Biocide

پراکنده کننده میکروارگانیسم ها

Biodispersant

شیر ایزوله کننده در دوطرف شیر کنترلی

Block Valves

زیر آب : آبی که برای کنترل غلظت املاح باید از سیستم خارج شده و آب تازه جایگزین آن شود

Blow down

دمنده

Blower

دیگ بخار

Boiler

کمپرسور کمکی

Booster Compressor

پمپ کمکی

Booster Pump

آب شور و بدمزه

Brackish Water

آب نمک

Brine

واحد انرژی حرارتی در سیستم انگلیسی

Btu (British thermal unit ) = 1055 Joule

چاله دخیره نمک جامد

Bulk Salt Storage Pit

چاله آتش

Burn Pit

مشعل

Burner

شیر پروانه ای

Butter Fly Valve

مسیر فرعی

By-Pass

سرپوش ، کلاهک

Cap

فیلتر کربنی

Carbon Filter

حمل قطرات آب همراه بخار خروجی ( در بویلر یا تبخیر کننده )

Carry Over

بدنه

Casing

محل‌هایی در زیر خطوط بخار که بخار کندانس شده در آن جمع شده و از طریق تله بخار تخلیه میشود

Catch Pot

محلول سود

Caustic

کمپرسور گریز از مرکز

Centrifugal Compressor

شستشوی شیمیایی

Chemical Cleaning

سیستم تزریق مواد شیمیایی

Chemical Injection System

کلرزنی

Chlorination

مسدود

Chock

پرخش

Circulation

روش کلاوس ( نوعی روش بازیافت گوگرد )

Clause Method

منعقد کننده و جمع آوری کننده گوگرد

Coalescer

احتراق

Combustion

محفظه احتراق

Combustion Chamber

کمپرسور

Compressor

محلول غلیظ شده‌ پساب خروجی از فیلتر

Concentrate

سرعت تغلیظ

Concentration Rate

بخارا آب یا هیدروکربور (همراه گاز ) چگالیده

Condensate

هوا زدای کندانس ( برگشتی از واحدها )

Condensate Deaerator

چگالش‌گر بخار ، کندانس کننده بخار آب ، رادیاتور

Condenser

هدایت ( از انواع روشهای انتقال حرارت )

Conduction

برج تماس ( آمین با گاز ترش )

Contactor

شیر کنترلی

Control Valve

جابجایی ( از انواع روشهای انتقال حرارت )

Convection

تبدیل کننده ، نوعی رادیاتور کاتالیستی که در واحد بازیافت گوگرد استفاده میشود

Convertor

سرد کننده ( سیال )

Coolant

سرد شده

Cooled

برج خنک کننده

Cooling Tower

آب( گرم ) برگشتی به برج خنک کننده

Cooling Water Return

آب سرد خروجی از برج خنک کننده

Cooling Water Supply

خوردگی

Corrosion

بازدارنده خوردگی

Corrosion Inhibitor

جریان متقابل ( در برجهای خنک کننده )

Counter Flow

جرثقیل

Crane

جریان متقاطع  ( در برجهای خنک کننده )

Cross Flow

سیکلون ، چرخانه ( وسیله‌ای جهت حذف قطرات آب همراه بخار خروجی از بویلر

Cyclone

دی اتانول آمین

D.E.A (Die Ethanol Amine)

پمپ گردش آمین

DEA Circulating Pump

هوا زدا ( حذف کننده اکسیژن از آب )

Deaerator

دی کربناتور ( حذف کننده دی اکسید کربن از آب )

Decarbonator

گاز زدا

Degasser

آبزدایی

Dehydration

آب بدون املاح معدنی ( اصطلاحا آب مقطر )

Demineralized Water

لایه ( مجرای ) خشک کننده بخار ( از قطرات مایع )

Demister Pad

چگالی

Density

آب بدون املاح ( اصطلاحا آب مقطر )

Desalinated Water

مواد شیمیایی خشک کننده ، رطوبت زا ( مانند سیلیکاژل )

Desiccant

نقطه شبنم

Dew Point

خط خروجی ( از پمپ یا کمپرسور )

Discharge

پراکنده کننده ( رسوب )

Dispersant

آب مقطر

Distilled Water

توزیع کننده

Distributor

میزان تزریق

Dosage

مسیر حرکت توده‌ای فاز مایع (آمین) در یک برج (تماس یا احیا)

Downcomer

لوله‌های هدایت کننده آب از درام بالایی به پایینی در بویلر

Downcomer (Fall Tube)

جریان هوا

Draft

تخلیه از پایین

Drain

مخزن تخلیه

Drain Drum

حذف کننده قطره

Drift Eliminator

آب آشامیدنی

Drinking Water

دمای حباب خشک

Dry Bulb Temperature

خشک کننده

Dryer

بازدهی

Efficiency

هدایت الکتریکی آب

Electrical Conductivity

ذرات ریز نفت که در داخل آب به صورت معلق درآمده و پایدارند

Emulsion

تجهیزات

Equipment

سرعت تبخیر

Evaporation Rate

تبخیرکننده

Evaporator

اگزوز

Exhaust

فن

Fan

عرشه بالای برج خنک کننده و محل استقرار فن‌ها

Fan Deck

نقص ، خطا

Fault

آمین تشکیل دهنده فیلم ( در داخل لوله، جهت جلوگیری از خوردگی داخلی )

Filming Amine

اطفا حریق

Fire Fighting

کمکهای اولیه

First Aids

مرحله اول

First Stage

شعله

Flame

ممانعت کننده شعله

Flame Arrester

مشعل ( پالایشگاه )

Flare

نوک مشعل

Flare Tip

مخزن فلاش شدن ( جهت آزاد شدن گازهای اسیدی همراه آمین کثیف خروجی از برج تماس، آن را در درام مذکور فلاش میکنند )

Flash Drum

میزان جریان ، دبی

Flowrate

گازهای دودکش

Flue Gas

کف زایی

Foaming

جریان اجباری هوا ( به وسیله مکش فن از بالا در برجهای حنک کننده )

Forced Draft

گاز سوخت

Fuel Gas

کوره

Furnace

واحد تصفیه گاز

G.T.U (GAS TREATING UNIT)

شیر دروازه‌ای

Gate Valve

درجه ، معیار

Gauge

درجه نشان دهنده سطح آب داخل یک درام

Gauge Glass

آب بند کن

Gland

شیر کره‌ای

Globe Valve

گالن در دقیقه ( واحد میزان جریان )

GPM (Gallon Per Minute)

ژنراتوری که با توربین گازی به چرخش درآمده و برق تولید میکند

GTG(Gas Turbine Generator)

واحد بازیافت حرارت

H.R.U.(Heat Recovery Unit )

واحد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

H.S.E (Health , Safety & Environment)

جابجایی ( روش حمل و نقل مواد شیمیایی )

Handling

آب سخت

Hard Water

سختی

Hardness

خطر

Hazard

انشعاب اصلی

Header

مبدل حرارتی

Heat exchanger

بار حرارتی

Heat Load

اسب بخار

HP (Horse Power)

فشار بالا

HP(High Pressure)

ترکیبات هیدروکربن

Hydrocarbon

قطر داخلی

ID (Inside Diameter)

پروانه

Impeller

آلودگی هوای ورودی به برج خنک کننده توسط یک منبع حرارتی که در نزدیکی برج وجود  دارد

Interferenc

زباله سوز

Incinerator

جریان اجباری هوا ( به وسیله دمیدن فن از پایین در برجهای خنک کننده )

Induced Draft

گاز ورودی

Inlet Gas

ورودی

Inlet, Intake

هوای ابزار دقیق

Instrument Air

استاندارد نفت ایران

IPS(Iranian Petroleum Standard)

سازمان بین المللی استانداردهای جهانی

ISO(International Organization for Standardization)

ناک اوت درام

K.O.D.(Knock Out Drum)

ناک اوت درام مربوط به کندانس خروجی از تله های بخار

L.P.Trap Condensate K.O.Drum

آمین تمیز ( تقریبا عاری از گاز اسیدی )

Lean Amine

بار

Load

برگه ثبت گزارش عملیات

Logsheet

لور

Lower

کم فشار

LP(Low Pressure)

روغن روان سازی

Lube Oil

متیل دی اتانل آمین

M.D.E.A (Methyl Di Ethanol Amine)

جبرانی

Makeup

هوا زدای آب جبرانی

Makeup Deaerator

قلیاییت نسبت به متیل اورانژ

M-Alkalinity

دریچه آدم رو

Man Hole

گلوله‌های پلاستیکی بالای بستر رزین ( از آب سنگینتر و از رزین سبکتر )

Mass

تور ، صافی

Mesh

یک میلیونٍ استاندارد فوت مکعب در روز

MMSCFPD

فشار متوسط

MP(Medium Pressure)

هزارٍ استاندارد فوت مکعب در روز

MSCFD

برگه اطلاعات ایمین مواد

MSDS (Material Safety Data Sheet)

درام پایینی بویلر که لجن ها را در آن جمع میشوند

Mud Drum(Lower Drum)

جریان طبیعی هوا

Natural Draft

انجمن ملی حفاظت از حریق

NFPA (National Fire Protection Association)

هیچ ، صفر

Nil

قطر خارجی

OD(Outside Diameter)

روغن روان سازی

Oil

جداکننده آب روغنی

Oily Water Separator

صفحه گرد روزنه داری که جهت برآورد میزان جریان (دبی) در یک لوله استفاده میشود

Orifice Plate

سرریز

Overflow

تعمیرات اساسی

Overhaul

بالاسری

Overhead

حذف کننده اکسیژن(مانند هیدرازین ، سولفیت یا DEHA)

Oxygen Scavenger

نقشه لوله کشی به همراه تجهیزات ابزار دقیق(کنترلی)

P&ID (Piping & Instrument Diagram)

پرکن‌ها

Packing

قلیاییت نسبت به فنل فتالین

P-Alkalinity

نفوذ کردن ( جریان آب عبور کرده از فیلتر اسمز معکوس)

Permeate

نقشه جریان فرآیند

PFD (Process Flow Diagram)

خواص فیزیکی

Physical Properties

توپک

Pig

محل انداختن توپک به داخل خط لوله

Pig Launcher

دریافت کننده توپ

Pig Reciever (or Receiver)

راهنما ، شمعک

Pilote

خوردگی حفره‌ای

Pitting Corrosion

شیر سماوری

Plug Valve

آب آشامیدنی

Potable Water

گاز محرک اکچوئیتورهای شیرهای مکانیکی ( مانند KVها در برجهای خشک کننده )

Power Gas

قسمت در هزار میلیون

PPB (Part Per Billion) = 1000PPM

قسمت در میلیون

PPM(Part Per Million)

پیش گرمکن

Preheater

شیر اطمینان ( از افزایش ناخواسته فشار ) ، شیر فشارشکن

Pressure Safety Valve

محصول

Product

واحد فشار مطلق

psia (Pounds per square inch absolute)

واحد فشار نسبی

psig (Pounds per square inch gauge)

تابش ( از انواع انتقال حرارت )

Radiation

اختلاف دمای آب ورودی و خروجی از برج خنک کننده

Range

آب خام

Raw Water

رآکتور

Reactor

کوره ، واکنش(واحد بازیافت گوگرد)

Reactor-Furnace

معرف ( در تست‌های آزمایشگاه )

Reagent

کمک گرمکن

Reboiler

کمپرسور پیستونی(رفت و برگشتی)

Reciprocating Compressor

برگشت مجدد هوای مرطوب خروجی از برج خنک کننده به داخل برج

Recirculation

برگشت میعانات همراه گاز اسیدی به داخل برج احیاء

Reflux

برج احیاء

Regenerator Tower

شیر ایمنی آزادکننده

Relief Valve

گاز باقیمانده (گاز شیرین و نم‌زدایی شده ورودی به خط لوله)

Residue Gas

رزین

Resin

اسمز معکوس

Reverse Osmosis

آمین کثیف(تقریبا اشباع از گاز اسیدی)

Rich Amine

بالابر (لوله‌های بالابرنده مخلوط آب از درام پایینی به بالایی در بویلر)

Riser

قسمت چرخان توربین یا مولد

Rotor

واحد بازیافت گوگرد

S.R.U.(SULFUR RECOVERY UNIT)

ایمنی

Safety

نقطه نمونه گیری

Sample Point

رسوب (جدار داخلی لوله‌ها) ، مقیاس

Scale

استاندارد متر مکعب در دقیقه یا ساعت ( واحد میزان جریان یک گاز)

scfm,scfh (Standard cubic feet per minute or hour)

لوله‌های فاصله دار از هم در داخل بویلر

Screen Tube

خشک کننده بخار خروجی از قطرات آب در steam drum بویلر

Scrubber

آب بندی کردن

Seal

مرحله دوم

Second Stage

جداکننده دو فاز از هم

Separator

آب سرویس

Service Water

مبدل حرارتی پوسته و لوله

Shell and tube heat exchangers

از سرویس خارج شدن

Shut Down

صدا خفه کن

Silencer

دریچه بازدید(داخل محفظه احتراق بویلر)

Site Glass

پایه دامنی شکل زیر درام‌ها و برج‌های عمودی

Skirt

لجن چسبناک

Slime

شیب

Slope

لجن

Sludge

توزیع کننده بخار(جهت تامین بخار steam trackingها)

SM (Steam Manifold)

آب نرم(بدون سختی موقت)

Soft Water

نرم کننده ، سختی گیر

Softener

گاز ترش(تصفیه نشده)

Sour Gas

آب ترش(آبی که حاوی گازهای اسیدی هیدروژن سولفوره و دی‌اکسیدکربن میباشد)

Sour Water

یدکی

Spare

مارپیچی ، نوعی المنت فیلترهای اسمزمعکوس

Spiral wound

آب اسپری

Spray Water

ذرات ریز جامد معلق داخل مایع (آب) به صورت سوسپانسیون

SS (Suspended Solid ) or TSS

ضریب پایداری

Stability Index

تثبیت کننده (واحدی که در آن با حذف اجزاء سبک مایعات نفتی ، آنها را نسبت به تبخیر پایدارتر میکند)

Stabilizer

دودکش

Stack ,Chimney

فولاد زنگ نزن

Stainless Steel

در حالت آماده به کار بودن ( یدکی)

Standby

راه‌اندازی

Start-up

کتابچه راه‌اندازی

Start-up Manual

قسمت ثابت توربین یا مولد

Stator

بخار

Steam , vapo(u)r

درام بالایی در بویلر که بخار اشباع از آن خارج میشود

Steam Drum ( Upper Drum)

تله بخار(وسیله‌ای که در جهت جداسازی کندانس داخل خطوط بخار استفاده میشود)

Steam Trap

ژنراتوری که با توربین بخاری به چرخش درآمده و برق تولید میکند

STG(Steam Turbine Generator)

تانک دخیره سازی

Storage Tank

صافی

Strainer

برج عریان کننده(حذف کننده گاز اسیدی از آب ترش)

Stripper Column

مکش، خط ورودی به پمپ یا کمپرسور

Suction

چاله گوگرد

Sulfur Pit

فوق گرم کننده

Super Heater

درام نوسان گیر

Surge Drum

سوسپانسیون

Suspension

گاز شیرین

Sweet Gas

کل آهن محلول در آب

T.Fe (Total Iron)

کل مواد جامد محلول در آب

TDS (Total Dissolved Solid )

هدری که کندانس خروجی چند تله بخار به آن تخلیه میشود

TM(Trap Manifold)

ناچیز

Trace

لوله‌های “8/3 حاوی بخار که جهت گرم نگه داشتن خطوط فرآیندی از آن استفاده میشود

Tracing

واحد

Train

سینی(در برج‌های تماس یا احیاء)

Tray

آب تصفیه شده(آب صنعتی)

Treated Water

تصفیه

Treating

از کار افتادن

Trip

کل مواد جامد داخل آب

TS (Total Solid ) = TDS + SS

درخواست خدمات فنی

TSR(Technical Service Request)

زیرزمین

Under Ground

بی‌باری(حالتی که کمپرسور بدون فشردن هوا به صورت بدون بار کار میکند)

Unload

شیر

Valve

طرف فروشنده قرارداد

Vendor

مجرایی به اتمسفر ، محل تخلیه از بالا

Vent

ونتوری ، کانال یا مجرایی برای اندازه گیری میزان جریان سیال (دبی) که در گلوگاه کمترین سطح مقطع را داشته و سپس مجددا افزایش میابد

Venturi

بویلری که از گرمای تلف شده بخار تولید نماید

W.H.B.(Waste Heat Boiler)

پساب

Waste Water

نوعی بویلر که در آب در داخل لوله ها جریان دارد

Water tube

دمای حباب تر

Wet Bulb Temperature

محفظه‌ای در بویلر که هوای خروجی از دمنده ها از طریق آن به داخل محفظه احتراق هدایت میشوند

Wind Box

شیرهای سر چاه که شبیه درخت صنوبر میباشد

X-Mass Tree

 

برای خرید مواد شیمیایی اینجا را کلیک کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *