حلال شیمیایی

اصطلاحات پالایشگاهی

اصطلاحات پالایشگاهی

اصطلاحات پالایشگاهی بالای زمین ، روکار Above Ground انباشتگر Accumulator گاز اسیدی Acid Gas (CO2+H2S) دغال فعال شده Activated Carbon جذب کننده ( رطوبت گاز ) Adsorber دمنده هوا Air Blower کانال هوا Air Duct دریافت کننده ( مخزن ) هوا Air Receiver قلیاییت ( خصلت قلیایی ) Alkalinity محلول آمین Amine Solution ضد خوردگی …

اصطلاحات پالایشگاهی ادامه »

اتیل بروماید

اتیل بروماید

اتیل بروماید – Ethyl bromide   مشخصات کلی اتیل بروماید: فرمول مولکولی  C2H5Br CH3CH2Br مترادف برومیتان اتیل بروماید اتان ، برومو- 1-بروموتان وزن مولکولی 108.97 گرم در مول اتیل بروماید چیست؟ اتیل بروماید به عنوان یک مایع فرار بی رنگ به نظر می رسد. کمی محلول در آب و متراکم تر از آب است. نقطه …

اتیل بروماید ادامه »

ایزوبوتانول

ایزوبوتانول

ایزوبوتانول – Isobutanol   مشخصات کلی ایزوبوتانول: فرمول مولکولی  C4H10O  (CH3) 2CHCH2OH مترادف 2-متیل-1-پروپانول ایزوبوتانول ایزوبوتیل الکل 2-متیل پروپان-1-اُل 78-83-1 وزن مولکولی 74.12 گرم در مول ویژگی های تجربی توصیف فیزیکی ایزوبوتانول به صورت مایع بی رنگ شفاف با بوی شیرین ظاهر می شود. نقطه اشتعال 85 – 100 درجه فارنهایت چگالی کمتری نسبت به …

ایزوبوتانول ادامه »