پمپ‌های صنعتی

کیمیا پژوهان آسیا نماینده انحصاری پمپ‌های صنعتی PURITY چین و GemmeCotti ایتالیا در ایران

موتورهای الکتریکی

پمپ سانتریفیوژها

دیزل موتور پمپ

پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای عمودی

پمپ چند مرحله ای عمودی

سیستم اطفای حریق

و …