کودهای شیمیایی

سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم – Potassium sulfate   مشخصات کلی سولفات پتاسیم: فرمول مولکولی  K2SO4 K2O4S مترادف سولفات پتاسیم 5-80-7778 سولفات پتاسیم سولفات دیپتاسیم نمک دیپتاسیم اسید سولفوریک وزن مولکولی 174.26 سولفات پتاسیم چیست؟ سولفات پتاسیم یک منبع پتاسیم محلول در آب و اسید برای استفاده های سازگار با سولفات ها است. ترکیبات سولفات نمک ها یا …

سولفات پتاسیم ادامه »

پتاسیم هیدروکسید

پتاسیم هیدروکسید

پتاسیم هیدروکسید  –  potassium hydroxide   مشخصات کلی پتاسیم هیدروکسید: فرمول مولکولی KOH HKO مترادف پتاسیم هیدروکسید پتاس سوز آور پتاس هیدرات پتاسیم وزن مولکولی 106 گرم در مول هیدروکسید پتاسیم چیست؟ هیدروکسید پتاسیم که به آن لیس نیز می گویند ، یک ترکیب غیر آلی با فرمول شیمیایی KOH است. که معمولاً به آن …

پتاسیم هیدروکسید ادامه »

پتاسیم نیترات

پتاسیم نیترات

پتاسیم نیترات – Potassium Nitrate اطلاعات عمومی پتاسیم نیترات: فرمول مولکولی KNO3 مترادف نیترات پتاسیم 7757-79-1 نیتر نیترات پتاس نمک پتاسیم اسید نیتریک وزن مولکولی 101.103 پتاسیم نیترات چیست؟ پتاسیم نیترات یک نمک بلوری معدنی است ، با فرمول شیمیایی KNO3. یک اکسید کننده قوی که به خصوص در ساخت باروت ، به عنوان کود …

پتاسیم نیترات ادامه »